mua nhà ở xã hội bằng giấy viết tay

Làm sao mua nhà ở xã hội bằng giấy viết tay?

Người mua nhà ở xã hội không được chuyển nhượng nhà dưới mọi hình thức trong thời hạn tối thiểu là 05 năm kể từ