bài trí phòng làm việc chú ý gì

Một số lưu ý khi bài trí phòng làm việc theo phong thủy

Ngược lại, nếu hổ bên phải cao hơn rồng bên trái thì xảy ra các hiện tượng tiêu cực như không gặp điều tốt, khẩu