thứ không được đặt trên bán

Những loại vật phẩm không được đặt trên bàn làm việc

Loại cây dây leo như trầu bà khi đặt trên bàn làm việc có thể mang đến thị phi, bất lợi cho công việc Các