phong thủy nhà ở

Những mẹo phong thủy cho văn phòng đặt tại nhà ở

Vị trí kê bàn làm việc cũng giống như vị trí kê bàn học tập, tuy nhiên, nếu có thư ký hoặc người nào khác